Mateu Servera

Pàgina d'inici » Sobre/About

Sobre/About

Anuncis

Sobre el blog (Cat) 

En aquest blog pretenc plasmar les idees, dades, sensacions i emocions que em vagin sorgint al voltant dels temes del meu interès. La majoria d’entrades seran en català, però també intentaré combinar entrades en castellà i anglès … El bloc és fonamentalment per a mi, per mantenir la memòria dels fets i les idees, però obert a totthom.

Sobre el Blog (Cast)

En este blog pretendo plasmar las ideas, datos, sensaciones y emociones que ve vayan surgiendo alrededor de los temas de mi interés. La mayoría de entradas serán en catalán, pero también voy a intentar combinar entradas en castellano e inglés… . El blog es fundamentalmente para mi, para mantener la memoria de los hechos y las ideas, pero abierto a todos.

About the Blog (Eng)

I intend to capture ideas, data, sensations and emotions in this blog. Everything that is emerging around my topics of interest. Most entries will be in Catalan, but I will also try to combine entries in Spanish and English …. The blog is fundamentally for me, to keep the memory of the facts and ideas, but open to everyone.

Anuncis
%d bloggers like this: