Mateu Servera

Pàgina d'inici » Sobre/About

Sobre/About

Anuncis

Sobre el blog (Cat) 

En aquest blog pretenc plasmar les idees, comentaris, sensacions i emocions que em vagin sorgint al voltant dels temes del meu interès. La majoria d’entrades seran en català, però també intentaré combinar entrades en castellà i anglès … o almenys, en alguns posts, hi haurà enllaços a traduccions (més o menys encertades, com és habitual en aquests casos). El bloc és fonamentalment per a mi, per mantenir la memòria dels fets i les idees, però amb “vocació de servei” … és a dir, obert a tothom.

Sobre el Blog (Cast)

En este blog pretendo plasmar las ideas, comentarios, sensaciones y emociones que ve vayan surgiendo alrededor de los temas de mi interés. La mayoría de entradas serán en catalán, pero también voy a intentar combinar entradas en castellano e inglés… o al menos, en algunos posts, habrá enlaces a traducciones (más o menos acertadas, como es habitual en estos casos). El blog es fundamentalmente para mi, para mantener la memoria de los hechos y las ideas, pero con “vocación de servicio”… es decir, abierto a todos.

About the Blog (Eng)

What I intend in this blog is to express ideas, comments, feelings and emotions that are coming up around the topics of my interest. Most entries will be in Catalan, but I will also try to combine entries in Spanish and English … or at least, in some posts, there will be links to translations (more or less accurate, as is usual in these cases). The blog is fundamentally for me, to keep the memory of facts and ideas, but with “vocation of service” … that is, open to all.

Anuncis
%d bloggers like this: