Mateu Servera

Pàgina d'inici » Jo/Yo/Me

Jo/Yo/Me

Qui som/Quien soy/About me:

Mateu Servera (Can Teuler, Manacor, 1965), PhD. Des del 1993 és professor del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Imparteix assignatures relacionades amb la psicopatologia infantil i la teràpia de conducta infantil. La seva investigació se centra principalment en la impulsivitat, el TDAH i les dificultats d’aprenentatge, però en els darrers anys s’ha centrat en la investigació sobre la síndrome de desconnexió cognitiva/tempo cognitiu lent. La seva activitat com a psicòleg clínic es desenvolupa al Servei d’Orientació Psicològica Infantil (UAPI). Ha ocupat diversos càrrecs executius a la Universitat: del 2001 al 2007 va ser Director del Departament de Psicologia i del 2008 al 2012 vicerector de planificació acadèmica. Actualment és el Director del Servei Clínic Universitari (SUAP-UIB).


Mateu Servera (Can Teuler, Manacor, 1965), PhD. Desde 1993 es profesor del Departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Imparte asignaturas relacionadas con la psicopatología infantil y la terapia de conducta infantil. Su investigación se centra principalmente en la impulsividad, el TDAH y las dificultades de aprendizaje, pero en los últimos años se ha centrado en la investigación sobre el Síndrome de Desconexión Cognitiva/Tempo Cognitivo Lento. Su actividad como psicólogo clínico se desarrolla en el Servicio de Orientación Psicológica Infantil (UAPI). Ha ocupado varios cargos ejecutivos en la Universidad: de 2001 a 2007 fue Director del Departamento de Psicología y de 2008 a 2012 vicerrector de planificación académica. Actualmente es el Director del Servicio Clínico Universitario (SUAP-UIB).


Mateu Servera (Can Teuler, Manacor, 1965), PhD. Since 1993 he has been a professor in the Department of Psychology at the University of the Balearic Islands (UIB). He teaches subjects related to child psychopathology and children’s behavior therapy. His research focuses primarily on impulsivity, ADHD, and learning difficulties, but for the last few years, he has focused on research on Sluggish Cognitive Tempo/Cognitive Disengagement Syndrome. His activity as a clinical psychologist is being conducted at the Child Psychological Counseling Service (UAPI). He has held several executive positions at the University: From 2001 and 2007, he was Director of the Department of Psychology, and from 2008 to 2012, vice-chancellor of academic planning. He is currently the Director of the University Clínical Service (SUAP-UIB).

A %d bloguers els agrada això: